top of page

POR UNA ESCUELA COEDUCATIVA

Fa ja molts anys que els Estats moderns van contemplar la necessitat que homes i dones s’eduquessin junts a l’escola; que compartissin pupitre colze a colze a les mateixes aules perquè això era signe del desenvolupament sociopolític del país. Passàvem així de l’escola històrica segregadora per sexes (aquella que considerava que dones i homes tenim interessos diferents, rols diversos a las societat i que, consegüentment, era perjudicial que ambdós sexes compartissin espais des de la infantesa) a una escola mixta integradora, on a ningú no se li negués l’accés per raó del seu sexe, on noies i nois s’eduquessin i s’instruïssin dins dels mateixos sabers.

Això fou un gran avanç, però vol dir que la igualtat de gènere, com a principi democràtic irrenunciable, està instal·lada dintre de l’escola mixta com a part del currículum?

Creiem que encara ens queda molt de camí per recórrer. L’escola mixta no té un currículum ni cap programació sistemàtica que desenvolupi el principi de la igualtat entre dones i homes. L’ensenyament de la igualtat hauria de ser el fonament en què s’assentessin els drets humans com a forma de convivència entre els sexes i on es rebutgessin l’abús i la violència com a formes de relació. L’escola coeducativa seria garantia de respecte, de solidaritat, de reconeixement mutu dels sabers i de les accions històriques de dones i homes.

Tornar a l’escola segregadora és, doncs, fer un pas enrere gegantí vers ideologies passades, basades en prejudicis i estereotips entre sexes que viuen d’esquena l’un a l’altre. Aquest tipus d’escola segregadora confon “instrucció” amb “educació”, tot evitant allò que aquesta té de socialització i convivència. De quina manera ens podrem entendre, ens podrem reconèixer dones i homes, si ni tan sols ens eduquen plegats?

Per tant, diem NO A L’ESCOLA SEGREGADORA també perquè és l’intent de certes elits econòmico-religioses de mantenir els seus privilegis, d’educar els seus fills i filles en els seus principis ideològics insolidaris i classistes, allunyats de la justícia, la democràcia i els drets humans.

Diem SÍ A UNA ESCOLA COEDUCATIVA, que tingui com a objectiu la superació de la misogínia, el sexisme, els mandats de gènere, tan nocius per ambdós sexes; que tracti de construir un horitzó de vida en comú sense enfrontaments; on homes i dones naveguem cap a una societat més justa, solidària i amorosa, compartint igualtat i relacions horitzontals i remant contra les onades del patriarcat.

ASSOCIACIÓ D’HOMES PER LA IGUALTAT DE GÈNERE.
AHIGE, juliol de 2012.

bottom of page