top of page

MANIFIESTO EN RELACIÓN A LA TRATA DE PERSONAS Y LA PROSTITUCIÓN

MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ DE HOMES PER LA IGUALTAT DE GÈNERE (AHIGE) EN RELACIÓ A LA TRACTA DE PERSONES I LA PROSTITUCIÓ

[Podeu desccarregar/veure document en pdf]

Les agències internacionals de les Nacions Unides, les ONG defensores dels drets humans, especialment de les dones i de la infància, així com nombroses associacions feministes, estan denunciant des de fa anys l’existència i l’auge del tràfic de persones(especialment, però no únicament, de dones i menors), considerat el tercer negoci il·legal que més diners mou a nivell mundial, després del narcotràfic i el tràfic d’armes. Aquest repugnant comerç, que atempta contra la dignitat i els drets humans reconeguts internacionalment, té com a principal finalitat la d’obligar les seves víctimes a prostituir-se en condicions infrahumanes, forçades sota amenaces i xantatges contra la seva integritat personal i també contra les seves famílies d’origen i els seus fills i filles. Davant d’aquesta terrible realitat, fomentada per una cultura patriarcal i masclista que cosifica els cossos (de dones, de menors i fins i tot d’altres homes) i els redueix a objectes d’una sexualitat dominadora i deshumanitzadora, l’Associació d’Homes per la Igualtat de Gènere vol pronunciar i sumar-se a les denúncies d’altres entitats, a més d’exigir a l’Estat en els seus diferents nivells la promulgació de polítiques i mesures que combatin aquesta xacra social fins la seva definitiva eradicació. Per això, volem manifestar el nostre posicionament en els següents termes:

1. Denunciem la tolerància i laxitud amb què la societat espanyola i l’Estat afronten la implantació i extensió del tràfic de persones al nostre país, tot i les recents lleis promulgades per lluitar en contra seu. Demanem que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en els seus diferents nivells, adquireixin més capacitat operativa i especialitzada per a combatre’l, amb la creació de departaments especialitzats, al mateix nivell amb què es combat el terrorisme, el narcotràfic i la violència de gènere.

2. Aquest trànsit l’hem de considerar, en efecte, com a part de la violència de gènere, ja que té el seu origen en la sexualitat masclista,que forma part de la construcció de gènere masculí que cal desmuntar. La nostra aposta contra la violència de gènere ha d’abastar, doncs, l’eradicació d’aquest tràfic inhumà.

3. Entenem necessari que les persones prostituïdes per màfies i proxenetes, rebin l’estatus legal de víctimes i siguin tractades com a tals. És a dir, que no siguin perseguides, detingudes, empresonades ni expulsades del país a conseqüència de les batudes realitzades en la lluita contra el tràfic de persones, confonent víctimes amb traficants i proxenetes i aplicant el mateix tracte per part de les forces policials i judicials, una cosa que entenem completament injusta i discriminatòria.

4. En canvi, demanem que aquestes persones que exerceixen la prostitució forçada per màfies i proxenetes, en qualitat de víctimes,siguin ateses amb mesures de protecció i suport per part de les institucions públiques, així com la concessió automàtica de residència al nostre país, per evitar les expulsions indiscriminades per la seva situació d’il·legalitat; dret preferent i facilitats per al lloguer d’habitatge; formació general i laboral; oferta de llocs de treball dignes; protecció efectiva d’elles i dels seus fills i filles davant l’assetjament i les amenaces de traficants i proxenetes, convenis amb els països d’origen per a la protecció de les seves famílies d’origen,etc. Aquestes mesures serien determinants per generar en aquestes persones la confiança necessària en les institucions i vèncer les seves pors a denunciar i fugir de les xarxes de prostitució que les mantenen esclavitzades i sotmeses.

5. Atès que l’auge i l’expansió d’aquest repugnant negoci de tràfic de persones i la seva posterior dedicació forçada a la prostitució,conforma una oferta que respon a una demanda que prové majoritàriament d’homes socialitzats en els prejudicis masclistes i enels valors patriarcals del gènere masculí , demanem a l’Estat en els seus diferents nivells una bateria de mesures tendents a combatre aquesta socialització de gènere que manté la vigència de les discriminacions i desigualtats socials entre homes i dones, tot i les recents lleis promulgades per combatre-les.

6. En aquesta línia d’actuació, considerem necessari que les autoritats educatives generalitzin el model pedagògic coeducatiu en tot elsistema d’ensenyament obligatori, acompanyat de la necessària formació i reciclatge del professorat, com a instrument imprescindible per a fomentar en les aules entre l’alumnat els valors de la igualtat i el respecte.

7. Demanem la implantació de l’educació sexual i afectiva en el sistema d’ensenyament obligatori, des dels cinc fins als setze anys,des d’una perspectiva de gènere, amb l’objectiu de formar les noves generacions en el coneixement científic de la sexualitat i en la seva expressió igualitària i lliure. Entenem necessari que les autoritats educatives incloguin l’educació sexual i afectiva amb perspectiva de gènere en la formació acadèmica, com a element formatiu en totes les carreres universitàries.

8. Demanem a l’Estat en els seus diferents nivells que, amb la col·laboració desinteressada dels mitjans de comunicació social i altres agents culturals, fomentin el reciclatge dels homes adults mitjançant cursos, tallers, teràpies i altres mitjans que serveixin per ala superació dels prejudicis i valors patriarcals i de gènere.

9. Entenem necessari que l’Estat en els seus diferents nivells porti endavant campanyes permanents d’informació, mitjançant espots televisius, falques de ràdio, panells i fullets, amb continguts dirigits a desvaloritzar i denunciar els comportaments de gènere prostituents en els homes i al foment dels comportaments igualitaris i de respecte.

10. En aquest sentit fem una crida a la responsabilitat dels mitjans de comunicació de masses perquè deixin de donar suport al tràfic de persones i s’uneixin a la denúncia de tant patiment com comporta aquest modern esclavatge.

11. Ens oferim, com a associació d’homes per la igualtat, a col·laborar en aquesta tasca educativa i divulgativa de desmuntatge de la sexualitat masclista, a través de la creació de grups de reflexió d’homes, campanyes de sensibilització i altres mitjans al nostre abast.

12. Aquestes mesures educatives i pedagògiques creiem que són imprescindibles per al foment d’una sexualitat humana que no estiguiinfectada pels prejudicis i valors de la cultura patriarcal sinó que, al contrari, fomenti els valors d’una sexualitat plàstica com a font de benestar personal i com a relació plaent entre persones que, lliure i voluntàriament, decideixen compartir els seus desitjos i afectes des de la igualtat i el respecte mutu. La influència positiva d’aquestes mesures reduiria progressivament la demanda prostituent i facilitaria la lluita contra l’oferta delictiva.

13. Manifestem la nostra plena solidaritat amb les víctimes prostituïdes de manera obligada pels proxenetes i les màfies de la tracta de persones i la nostra bel·ligerància contra aquest execrable negoci que trepitja la dignitat i els drets humans, especialment de les dones i la infància, cosifica la sexualitat humana com una simple mercaderia objecte de compravenda i crea en els homes falses necessitats i dependències creades per la cultura patriarcal i masclista.

Maig 2010,
HOMES IGUALITARIS
(Ahige Catalunya)

bottom of page